a picture

شركت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در سال 1376 با سرمایهای از تخصص و تجربه برخی از مدیران ارشد كشور در زمینه انفورماتیک، مدیریت و علوم سیستم فعالیت خود را آغاز نمود و به منظور پاسخ‌گویی به نیاز سازمانها و مدیران كشور، مشاوره در زمینههای سطوح كلان انفورماتیك و مدیریت را به طور تخصصی در پیش گرفت. اجرا و پشتیبانی پروژههای مختلف فن‌آوری اطلاعات همراه با بهرهگیری از همكاران مجرب و تلفیق تجربه، تخصص و خلاقیت، امروز شرکت یاس را در جایگاه اعتباری یكی از پیشتازان این حرفه در كشور قرار داده‌است و انجام فعالیتهایی از قبیل طراحی و برنامه‌ریزی سیستم‌های یكپارچه اطلاعاتی، برنامهریزی و مدیریت استراتژیك، طراحی و ایجاد و پیادهسازی نرم‌افزارهای خاص، طراحی و ایجاد نظامهای ارتباطاتی كلان، مهندسی مجدد و بهبود فرآیندهای كاری و طراحی ساختار و تشكیلات، این جایگاه را مستحكم و معتبر ساخته ‌است.یاس، پس از پیوستن به مجموعه‌ی شرکت‌های آی‌تی بانک ملت و در حال حاضر در حوزه‌‌های تخصصی کاری ذیل به انجام فعالیت می‌پردازد:

 

Ø      حوزه‌ی پشتیبانی پروژه‌های بانکی

·         تجهیز جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت کشور به سیستم پرداخت الکترونیکی بانک ملت

·         پشتیبانی و خدمات سرویس و نگهداری فنی از سامانه‌ی پرداخت الکترونیکی جایگاه‌ها

·         پشتیبانی و بازاریابی پذیرندگان فروشگاهی بانک ملت

·         پشتیبانی فنی شعب بانک ملت از طریق میز کمک متمرکز

 

Ø      حوزه‌ی نرم‌افزار

·         تحلیل و طراحی و تولید سیستم‌های سفارش مشتری

·         نظارت فنی بر پروژه‌های نرم‌افزاری

·         تهیه‌ی سامانه نظام مدیریت تراکنش‌های الکترونیکی

 

Ø      حوزه‌ی شبکه‌های کامپیوتری

·         طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های گسترده

·         طراحی و پیاده‌سازی مراکز داده

·         مشاوره و نظارت فنی بر پروژه‌های ایجاد شبکه

 

Ø      حوزه‌ی مشاوره انفورماتیک و مدیریت

·         نیازسنجی طرح‌های انفورماتیکی

·         تدوین استراتژی‌های انفورماتیکی

·         مدیریت پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

Ø      وضعیت حال حاضر

·         یاس، امروز در سازمانها و مؤسسات متنوعی، دارای اعتبار است؛

·         تایید شده در شورای عالی انفورماتیك كشور (عضو 10 شركت اول بخش خصوصی)

·         امین بانك ملت در تعهد و انجام پروژه‌های متنوع آی‌تی در سطح کشور

·         تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شده از طرف دفتر امور مشاوران و پیمانكاران در سازمان مدیریت

·         عضو سازمان نظام صنفی كشور

·         عضو انجمن مشاوران مدیریت

 

 

 

a picture
a picture
a picture
a picture
a picture
a picture
a picture
a picture