مدیران یاس

محمدرضا نمازی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سید‌محمد‌حسین محمودی

رئیس هيئت‌مديره

گوهر مرادلو آزاد

عضو هيئت‌مديره

علیرضا مصداقی

عضو هيئت‌مديره

محمدرضا کارگر

عضو هيئت‌مديره

معاونین

علیرضا اکبری

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

هاجر حکیمی

معاونت کسب و کارهای پرداخت الکترونیکی

سیامک چگینی

معاونت عملیات

نیما فیض گستر

معاونت نوآوری و توسعه

علی جهانشاهلو

معاونت فناوری اطلاعات


مدیران

نوید ارمغانی راد

مدیر بخش پاسخگوئی نارنجستان

داود بابائی

مدیر بخش منابع انسانی

علیرضا ترابیان

مدیر بخش پشتیبانی سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت

ژیلا عظیمی

مدیر امور مالی

وحید صفاری

سرپرست بخش روابط عمومی و تبلیغات

محمدرضا ترابیان

مدیر بخش امور پذیرندگان کسب و کار پایانه فروش

کریم فعله گری

مدیر بخش آموزش های تخصصی

صابر منصوری

مدیر بخش برنامه ریزی و فنی کسب و کار پایانه فروش

ضیاءالدین بهشتی فرد

مدیر واحد نرم افزار

سید مسعود میرزائی

مدیر امنیت اطلاعات

بهنام شکاری

مدیر حراست

حمزه ترابیان

مدیر امور بازرگانی

فرهاد نمیرانیان

مدیر بازاریابی خاص

مصطفی محمدآقایی

مدیر تدارکات و پشتیبانی

آناهیتا سالاری

مدیر بخش برنامه ریزی و کنترل

احسان شاکری راد

مدیر برنامه ریزی و کنترل واحد کسب و کار جایگاه های سوخت

امیر حسن زاده

مدیر مطالعه بازار و هوش تجاری

حسین چراغی

مدیر کسب و کار خودپرداز

امیرحسین قیطانی

مدیر بخش امور قراردادها

علیرضا نواب ایرانی

مدیر ناحیه یک

علی اصغر شمسی

مدیر ناحیه دو

مهدی هاشمی

مدیر ناحیه سه

رضا غلامپور

مدیر ناحیه چهار

سید حامد حسینی سعادت

مدیر ناحیه پنج

نساء بارونی

مدیر کسب و کار پرداخت یاری