مدیران یاس

محمدرضا نمازی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حسین حیدری

رئیس هيئت‌مديره

علیرضا مصداقی

عضو هيئت‌مديره

حسین نیک اخلاق

عضو هيئت‌مديره

سید‌محمد‌حسین محمودی

عضو هيئت‌مديره

معاونین

حمیدرضا ترابیان

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

هاجر حکیمی

معاونت کسب و کارهای پرداخت الکترونیکی

سیامک چگینی

معاونت عملیات


مدیران

نوید ارمغانی راد

مدیر مرکز پاسخگویی نارنجستان

داود بابائی

مدیر بخش منابع انسانی

علیرضا ترابیان

مدیر بخش پشتیبانی سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت

ژیلا عظیمی

مدیر بخش مالی

مجید برزگر

مدیر بخش روابط عمومی و تبلیغات

محمدرضا ترابیان

مدیر بخش امور پذیرندگان کسب و کار پایانه فروش

نیما فیض گستر

مدیر بخش مطالعه بازار و هوش تجاری

کریم فعله گری

مدیر مرکز آموزش گروه بهسازان ملت

صابر منصوری

مدیر بخش برنامه ریزی و فنی کسب و کار پایانه فروش

ضیاءالدین بهشتی فرد

مدیر واحد نرم افزار

علی اصغر شمسی

مدیر عملیات واحد پایانه های فروشگاهی

علیرضا اکبری

مدیر تعمیرات

محمدرضا رضائی کیا

مدیر حراست

سید مسعود میرزائی

مدیر افتا

علی جهانشاهلو

مدیر شبکه و زیرساخت

مصطفی محمدآقایی

مدیر تدارکات و پشتیبانی

مهدی باباصادقیان

مدیر دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه

احسان شاکری راد

مدیر برنامه ریزی و کنترل واحد کسب و کار جایگاه های سوخت

فرهاد نمیرانیان

مدیر بازاریابی خاص