پروژه‌های یاس

عنوان پروژه پشتيباني سخت افزاري ونرم افزاري پايانه هاي خودپرداز بانک ملت
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه خدمات بازاريابي ،نصب و پشتيباني پايانه هاي فروشگاهي به پرداخت ملت
کارفرما | به پرداخت ملت
عنوان پروژه پشتیبانی دستگاه های ups در جايگاه های سوخت كشور
کارفرما | شركت صنايع الكترونيك فاران
عنوان پروژه تحليل طراحي و پياده سازي سامانه نرم افزاري جامع قرعه كشي حسابهاي پس انداز بانك ملت
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه تولید، توسعه وپشتيباني سامانه تسهیلات الکترونیکی ملت (تام)
کارفرما | بانك ملت
عنوان پروژه مدیریت مرکز پاسخگویی و پشتیبانی فنی شعب بانک ملت
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه همكاري و مشاركت در اجراي زير ساخت شبكه جايگاه هاي سوخت
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه تولید سامانه الكترونيكي بيمه كشاورزي ايران
کارفرما | صندوق بيمه كشاورزي
عنوان پروژه تدوین و اجرای طرح آموزش و فرهنگسازي پرداخت الكترونيك بهاي سوخت
کارفرما | بانك ملت
عنوان پروژه طراحي وتوليد سامانه مديريت در خواست تسهيلات(مدت)
کارفرما | بانك ملت
عنوان پروژه توسعه سامانه مديريت حسابهاي بانكي(محب)
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه طراحي و توليد سامانه توزيع يارانه شير مصنوعي براي سازمان غذا و دارو
کارفرما | به پرداخت ملت
عنوان پروژه نصب و راه اندازي 1100 دستگاه upsدر جايگاههاي سوخت كشور و بازديد دوره اي 1700 دستگاه ups
کارفرما | شركت صنايع الكترونيك فاران
عنوان پروژه ايجاد سامانه نرم افزاري مديريت صورت هاي مالي شركت هاي دولتي و غير دولتي
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه طراحي و پياده سازي نرم افزار سامانه ثبت نام متقاضيان عمره مفرده در كاروانها
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه طرح هميار بانكداري الكترونيك
کارفرما | بانك ملت
عنوان پروژه بازايابي و فروش نرم افزار هاي بانكي
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه طراحي و پياده سازي سامانه سهميه بندي كالا(نذورات)
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه تجهيز جايگاه هاي سوخت جهت پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه سامانه يكپارچه مديريت حسابهاي بانكي شركت مخابرات ايران
کارفرما | بانك ملت
عنوان پروژه طراحی و تولید سامانه قرعه كشي و اولويت بندي ثبت نام هاي عمره
کارفرما | بهسازان ملت
عنوان پروژه مطالعه و طراحي فرايند هاي كاري حوزه بانكداري الكتونيكي بر مبناي SOA
کارفرما | بانك اقتصاد نوين
عنوان پروژه طرح جامع انفورماتيك شوراي عالي اطلاع رساني
کارفرما | دبير خانه شوراي عالي اطلاع رساني
عنوان پروژه مديريت بهبود فرايند هاي بانك ملت
کارفرما | صنايع ياس ارغواني
عنوان پروژه نظام استاندارد آماري بانك ملت
کارفرما | بانك ملت
عنوان پروژه نصب سيستم جامع اتوماسيون اداري (سيستم دبير و معاشات كارمندان و تشكيلات و منابع بشري(پرسنلي)
کارفرما | وزارت امور خارجه افغانستان
عنوان پروژه طرح ظرفيت سازي فناوري اطلاعات اداره احصائيه افغانستان
کارفرما | مركز آمار ايران
عنوان پروژه مشاوره و نظارت و ارائه خدمات كارشناسي در پروژه هاي فناوري اطلاعات
کارفرما | فناوري اطلاعات و ارتباطات در وزارت بازرگاني
عنوان پروژه تامين دستگاه هاي ATM
کارفرما | بانك پارسيان
عنوان پروژه طراحي و راه اندازي سامانه الكترونيكي ارتباطات مردمي قوه قضائيه
کارفرما | مركز تحقيقات مخابرات ايران
عنوان پروژه مطالعه ، طراحي ،پياده سازي و نظارت و رسيدگي به شكايات در دولت الكترونيك
کارفرما | مركز تحقيقات مخابرات ايران
عنوان پروژه آموزش مراحل طراحي يك طرح آمار گيري كاركنان اداره احصائيه افغانستان
کارفرما | مركز آمار ايران
عنوان پروژه شناسايي و احصاء خدمات دولتي در سطح استان زنجان
کارفرما | استانداري زنجان
عنوان پروژه شناسايي و احصاء خدمات دولتي استان كردستان
کارفرما | استانداري كردستان
عنوان پروژه طرح جامع اتوماسيون اداري وزارت ارتباطات
کارفرما | وزارت پست و تلگراف
عنوان پروژه تهيه سند راهبردي ict استان چهارمحال و بختياري
کارفرما | استانداري چهارمحال و بختياري
عنوان پروژه تدوين اطلاعات معماري
کارفرما | وزارت جهد کشاورزي
عنوان پروژه بررسي و مطالعه در خصوص تدوين شاخص هاي صنعت نرم افزار
کارفرما | صندوق حمايت صنعت نرم افزار وزارت صنايع
عنوان پروژه توسعه سیستم گردش مكاتبات
کارفرما | وزارت صنايع و معادن
عنوان پروژه تهيه و تدوين برنامه كلان سيستم هاي اطلاعاتي (isp)
کارفرما | شركت ريخته گري تراكتور سازي ايران
عنوان پروژه انجام خدمات مشاوره اي فني مطالعات تخصصي انفورماتيك در ارتباط با نظام ملي اطلاعات ،استانداردهاي انفور ...
کارفرما | سازمان برنامه و بودجه
عنوان پروژه انجام خدمات كارشناسي و طراحي و تدوين گزارشات در رابطه با كاربرد فن آوري اطلاعات و توسعه شبكه اطلاع ر ...
کارفرما | وزارت صنايع
عنوان پروژه راه اندازي و توسعه موتور جستجوي شبكه علمي كشور
کارفرما | سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي
عنوان پروژه طراحي نظام برنامه ريزي
کارفرما | تهيه توزيع قطعات يدكي و لوازم ايران خودرو
عنوان پروژه تهيه و تدوين برنامه كلان فن آوري اطلاعات (انفورماتيك)
کارفرما | نهاد رياست جمهوري
عنوان پروژه تدوين برنامه صنعت نرم افزاري رايانه اي
کارفرما | وزارت صنايع
عنوان پروژه همكاري و نظارت در طراحي و نصب و راه اندازي شبكه محلي ساختمان نظام وظيفه ناجا
کارفرما | شركت گسترش انفورماتيك ايران
عنوان پروژه همكاري و نظارت در طراحي و نصب و راه اندازي شبكه محلي ساختمان نيلوفر ناجا
کارفرما | شركت گسترش انفورماتيك ايران
عنوان پروژه همكاري و نظارت در طراحي و نصب و راه اندازي شبكه محلي ساختمان آرژانتين ناجا
کارفرما | شركت گسترش انفورماتيك ايران
عنوان پروژه همكاري و نظارت در انجام خدمات نرم افزاري براي كميته امداد امام خميني
کارفرما | شركت گسترش انفورماتيك ايران
عنوان پروژه همكاري ومشاركت در مطالعه وبررسي وضع موجود انفورماتيك شركت سايپا و ارائه كليات برنامه كلان انفورماتيك ...
کارفرما | شركت گسترش انفورماتيك ايران