پروژه‌های یاس

عنوان پروژه ارائه خدمات آموزشی
کارفرما | شرکت انستیتو ایز ایران
عنوان پروژه اجرای طرح خانه مدیران
کارفرما | هلدینگ بهسازان فردا
عنوان پروژه ایجاد مرکز آموزش(LMS)
کارفرما | هلدینگ بهسازان فردا
عنوان پروژه پشتیبانی از نرم افزارهای منصوب در شعب بانک ملت (سایت پشتیبانی نارنجستان)
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه تعمیر پایانه های فروش و ابزارهای الکترونیکی
کارفرما | شرکت به پرداخت ملت
عنوان پروژه فروش و پشتیبانی دستگاه های چاپگر لیزری تک رنگ
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه پشتیبانی و تعمیر دستگاه های اسکنر چک
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری دستگاه های ALL IN ONE
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه سامانه جامع مطالبات
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه توسعه و پشتیبانی فنی سامانه بازرسی(سیب)
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه پشتیبانی سامانه اطلاعات اعتباری و ارزیابی اموال بانک ملت
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه خدمات پرداخت موبايلي شخصي سازي شده (کاراپي)
کارفرما | شرکت شقایق
عنوان پروژه تولید، پشتیبانی و مدیریت کسب و کار پایانه های بانکی غیرنقد (Cashless-ATM)
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه مدیریت کسب و کار پایانه های خودپرداز بانک ملت
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه مدیریت کسب و کار پایانه های خوددریافت و خودپرداز (CRS)بانک ملت
کارفرما | بانک ملت
عنوان پروژه پشتیبانی از شبکه گسترده بانک ملت در جایگاههای سوخت
کارفرما | شرکت زیرساخت
عنوان پروژه خدمات پشتیبانی سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت
کارفرما | شرکت به پرداخت ملت
عنوان پروژه نصب و راه اندازی خدمات پشتیبانی پایانه های فروش
کارفرما | شرکت به پرداخت ملت